دختره آمده باشگاه و بی اعصاب ورزش میکند

میپرسم میخواهی لاغر بشی؟!!

میگه مامانم گفته حق نداری هیکلت مثل عمه فاطی بشه!!

میگم حالا باید شبیه کی بشی؟

میگه خاله زری:)

جالبش اینه که هیکل مامانه دو تا عمه فاطیه

یعنی عمه ستیزی تا چه حد!!!