همین جا اول به خودم و بعد به دوستداران و البته دشمنانم اعلام میکنم

من زنده ام

درست است که با جرثقیل به اون بزرگی رو درو شده ام

درست است که قلبم آمد توی دهنم

درست است که من مقصر بودم

درست است که با فاصله یک انگشت از کنار هم گذشتیم

  ولی  زنده ام

 

خوشم میاد که کلا کم توقع نیستم تصادف هم میخوام بکنم یه جرثقیل انتخاب میکنم که یک لاستیکش به اندازه کل ماشین منه

از اولشم بلند پرواز بودم!