همه منتظر

همه خسته و خواب آلوده

قلب هایی که تپششان به وضوح شنیده میشود

هنوز هم میگویم

انتظار سختترین کار دنیاست

 

 

کاش منتظرت باشم

و کاش روزی میرسید که ندای آمدنت را میشنیدم

کاش من باشم و تو بیایی

گرچه میدانم

آن روز زیرو زبر خواهیم شد

مومنان از منافقین جدا

شرایط آمدنت ما را غربال خواهد کرد

کاش من نخاله ی صافیت نباشم

کاش دلم با زبانم یکی باشد

کاش دم زدن هایم از آمدنت واقعی باشد

کاش

این ها را تا زمان آمدنت نمیفهمم

اما میدانم مرهم درد انتظار، عشق است

موجب همرنگی با معشوق، عشق است

پس محبوب من به تو عشق میورزم

تا به رنگ تو درآیم

به معیار تو باشم

تا زمانی که غربال شوم

و تو مرا

برای خودت

انتخاب کنی

*

*

*

میخواستم چی بنویسم

چی شد؟!

چیکار کنم که انتظار با یاد تو عجین است

 

میخواستم بنویسم

دیشب بالاخره نتایج دکتری اومد

ساعت 2.5

اولین انتخابم قبول شدم

خیلی خوشحال شدم

اما چیزی که بیشتر خوشحالم کرد

قبول شدن دوستام بود

دوستای نزدیکم هم قبول شدن

واین به جشن من رنگ طلایی میده

*

*

*

آقا مرا از صف منتظرین خارج نکن

من هنوز چشم به راهت هستم

هرچند...