سلام به همه دوستای گلم

چند وقته ننوشتم

نه اینکه به یادتون نباشم

تمرکزی برای نوشتن ندارم

ذهنم پر از سؤال و دستم خالیست

برایم دعا کنید

عازم سفرم

جای دوری نیست

همین جا

به دورنم

به قلبم

به ذهنم

برای یافتن خودم

پیدا کردن آنچه هستم

یافتن آنچه باید

میروم

دعای خیرتان را بدرقه راهم کنید