امروز دیدمش

ولی هنوز باور ندارم

مثل نسیم آمد و رفت

حیف

دلم با دیدنش پر نشد1

الان که رفته انگار بیشتر دلم براش تنگ شده

خدا کند که بداند چقدر دوستش دارم

یاد روزهای صحبت های گرم و طولانی به خیر

 

پا نوشت1:

پر نشدن اصطلاح باباست وقتی که بوسش میکنی

میگه انقدر بوس کن که دلم پر بشه