دل شکستن همیشه به این دلیل نیست که کسی ناراحتت کرده

گاهی به خاطر نارحت شدن یه نفر سوم هم دلت میشکنه

الان دلم شکسته

از این که چرا خیلی از ما ادب برخورد نداریم

چرا وقتی فرد مقابلمون را قبول نداریم تو گوشهامون پنبه میذاریم

امروز جلسه دفاعیه بودم

دفاعیه دکترای یکی از آشناها

تنها یک نفر حرفش علمی بود

اون هم داور بود

ولی بقیه  چون مبناشو قبول نداشتن اصلا گوش نمیکردن

هی زیر گوش هم پچ پچ میکردن

هی به هم یادداشت میدادن

لبخندها و پوز خند ها هم که نگو

انگار چند تا بچه مدرسه ای بودن که فقط هیکلاشون بزرگ شده بود

آخرشم یه نمره زوری

خدا با این جلسات علمی، عاقبت ما را به خیر کند

برای تک تک اساتید احترام قائلم و همه چیز را زیر سوال نمیبرم ولی مطمئنم این کارشون اشتباه بود

دلم برای استاد داور سوخت و شاید به جای او دلم شکست