امروز که بعد از مدتها وبلاگم را میدیدم

از غم پنهانش سخت دلم گرفت

مدتی است ننوشته ام و در این مدت خیلی چیزها تغییر کرده است

تغییراتی مثبت

گرچه هنوز سرم شلوغ  است و  وقت چندانی برای نوشتن ندارم ولی خواستم بگویم که امروز شادم

شاد و بسیار امیدوار

خدایا به امید تو!