یادم رفته است

خیلی چیزها

فراموش کرده ام که قبلا هفته ای یک بار با علیرضا میرفتیم گشت و گذار

یادم رفته است قبلا چه کارهایی میکردم

از یاد برده ام قبلا چه غذاهایی درست میکردم

نقاشی

دلخوشی

عشق

همه چیز را به خاطر این روزهای سخت و درهم از یاد برده ام

حالا چند روزی است که خاک میتکانم

از ذهنم

از دلم

تا به یاد آورم روزهای سرخوشی را

خدایا شکر