دیشب مصاحبه یک نفر را میدیدم

خانومی هم سن خودم و مجرد

میگفت اگر زمان به عقب برگردد سالها قبل ازدواج میکردم و تا حالا 4 تا بچه داشتم!!!

و چند مورد دیگر که باز هم افسوس گذشت زمان را خورد

نمیگویم همه چیزم بهترین بوده است

نمیگویم در بهترین حالتم

ولی خدا را شکر میکنم که راضیم

حتی اگر زمان به عقب برگردد

در هر زمان

با همه مشکلات

تلاش کردم بهترین کار را بکنم

ولو از نظر بقیه احمقانه باشد

خدا روشکر

که راضیم