دیشب برای دفعه دوم فیلم طلا و مس را دیدم

چقدر قشنگ بود

مخصوصا آخرش

خوندن سوره الم نشرح آقا سید

انگار برای اولین بار بود این سوره را میشنیدم!!

به دلم نشست

حالا فهمیدم معنی کلمه ی امیر کبیر، تو فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما، که گفت:     سینماتوگراف آدم میسازد

میتواند بسازد!!

راستی یه نکته: همیشه فیلم های خوب را چند بار ببینید

دفعه های بعد چیزهایی کشف میشه که اولین بار نمیشه فهمید

اولین بار نگران داستان و قهرمانانش هستی ولی دفعه ای بعد با خیال راحت از سرنوشت اونا راحت میتونی باهاشون زندگی کنی و واقعیات را باهاشون کشف کنی