انتظار منطق ندارد

هر روز،

روزی چندین و چند بار چک میکنم

اما خبری نیست

نمیدانم چرا وقتی گفتم فردا میفرستم

یک کلمه نگفت من مسافرم

حتی یک جمله خداحافظی

آن هم برای این سفر

نمیدانم با این اوضاع چرا اینقدر امیدوارم به من خبر بدهد

از آن راه دور

نمیدانم چرا منتظرم

انتظار چیز عجیبی است

زمان ندارد

مکان ندارد

منطق هم ندارد

یکی نیست بگه آخه دختر این استاد وقتی ایران بود چقدر ایمیل جواب میداد که حالا که در خوش خوشان سفر است ایمیل بزند

همه اینها را میدانم

ولی باز هم منتظرم

انتظار زمان ندارد

مکان ندارد

انتظار منطق هم ندارد

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهرا

سلام انتظار یکی از بدترین اتفاقهای زندگیه. خدا بهت صبر بده.

لیلی

ای بابا منتظر E-mail استاد جماعت موندن کاری است بش دشوار و دلهره آور