تمهیدات سفر

آدمها با هم فرق دارند

بعضی وقتی موقتی هستند، وقتی قرار است بروند دیگر برایشان مهم نیست آنجا چه طوری است

تمیز است یا کثیف؟ مرتب است یا به هم ریخته؟

من از آن دسته دیگرم

از آنها که قبل رفتن دلش میخواهد همه چیز سرجایش باشد

همه چیز رو به راه باشد

مرتب کند و رو به راه کند و برود

و خیلی به این فکر نکند که بعد او چه کسی در آنجا ساکن خواهد شد؟

چه کسی از آن لذت خواهد برد؟

 

/ 0 نظر / 19 بازدید