کات

همدلی ها نیازمند رابطه اند

رابطه ها محتاج پل ند

پل هایی که همچون شاخه های نیلوفر شاداب و پر احساس میرویند

رابطه های محکم، پل های محکم میخواهند

از آنها که از دوطرف بجوشد و زنده و سبز با هم تلاقی کند

وقتی شور وشوق تنها از سوی یک طرف رابطه بود،

این پل، این ارتباط، شکل زیبایی نخواهد داشت

ناموزون خواهد شد

حالا

باید قیچی برداشت و آن را هرس کرد

باید دوباره از نو شروع کرد

ولی این هرس درد دارد

آخر این گل در فصل بهار است

کمی فرصت بدهید

بگذارید خزان شود

زمستانش از راه برسد

شاید بریدن شاخه های احساسش انقدر دردناک نباشد

/ 0 نظر / 20 بازدید