ترس

از دنیا میترسم

از رنگ به رنگ بودنش

از تغییرش

ازبازی هایش

از مردم دنیا میترسم

از حرفهایشان

از اعمالشان

از بازیهایشان

از نزدیکترین نزدیکانم میترسم

باور کنید که میترسم

/ 0 نظر / 20 بازدید