آخرین شب قدر

خدایا سلام

آخرین شب قدر امسال است

آخرین شب قدر عمرم نباشد

خدایا چشمهایم بیدارست ولی قلبم غافل

جانم را بیدار کن

خدایا به خودم امید ندارم

ولی تو به دعاهایم نگاه کن خیلی ها امیدوارانه خواستند دعایشان کنم

آنها را نا امید نکن

به خودم امید ندارم ولی چشم امیدم به دعای پدرو مادرم است

کاش از ته قلب برایم دعا کنند

خدایا

منت نمیذارم

ولی من تنها به امید بخششت بیدارم 

برای من خوابالو چی شیرین تر از خواب

مرا نا امید نکن

چقدر امشب امیدوارانه کلمه امید را نوشتم

شاید بهتر بود تیتر این نوشته  رو امید میذاشتم

/ 1 نظر / 4 بازدید
بارانی

به امید قبولی طاعات وعبادات التماس دعا