سیل یا زلزله

این روزها پر از حرفم،پر از شعر، پر از رازهای مگو

همه را نوشته ام، در جایی که اینترنت ندارم

و آنجا محبوب ترین جا برایم بعد از خانه است

این روزها غمی سنگین در سینه دارم

چه خوب که این روزها روزهای توست

چه خوب که هوامو داری

چه خوب

امروز نمیدانم چندمین روز دلتنگی ست

اما ممنونم ازت خدا،

برای دلی که تنگ میشود

نمیدانم آنچه دلم را ویران میکند چیست؟

 سیل است یا زلزله؟!

ولی میدانم خوب ویران شده ام

دارم این روزها آوار برمیدارم

صاف میکنم

صیقل میدهم

نمیدانم عمری هست برای ساختن بنایی جدید؟!

ولی همین که صاف و یکدست باشد هم خوب است نه؟!

/ 0 نظر / 25 بازدید