ادم باش

یکی از بدترین چیزها این است که آدم مقابلت تو را برای چیزی محکوم کند که ده برابرش در وجود خودش موج میزند

این وقت ها باید خیلی آدم باشی که حرف را گوش کنی و به خصوصیات کسی که این حرفها را میزند توجه نکنی

 

این روزها تلاش میکنم ادم باشم

بی نهایت تلاش میکنم

/ 2 نظر / 21 بازدید
اذرین

زیاد برام پیش اومده!...راست می گی!.. وای که چه اعصاب خورد کن هستن این جور ادم های مظلوم نما!..

رهگذري در زمستان

نظري ندارم چونكه بدرستي نوشته بوديد