غریبی در خانه تو

وقتی پیش تو می آیم کم میمانم

دلم مرا به سویت میکشد و پایم در مخالف

از حرمت که خارج میشوم

هنوز سخت دلتنگت هستم

این حس را دوست دارم

این حالت را

که وقت خداحافظی دوباره عاشق دیدار باشی

شنیده ام مادر نبوده ای

اما برای من مادری کرده ای

وقتی دوستانم شاد و سرخوش به دیدن مادرشان میروند

وقتی هر روز از خاطراتشان میگویند

وقتی...

وقتی تنها میشوم

وقتی بی هیچ کس میشوم

وقتی دلم نوازش مادرانه میخواهد

وقتی ...

دیدنت آرامم میکند

تنها یک چیز باقی است

گاهی مادر دوستم به خانه اش میرود

کمکش میکند

به خانه اش رنگ دیگری میدهد

.

.

برای این چه کنم

به خانه ام سر میزنی؟

.

.

.

منتظرم

/ 0 نظر / 4 بازدید