مادر

مادرها هم غمگین میشوند

مادرها هم خسته میشوند

مادرها هم دلتنگ میشوند

اما دیده نمیشوند

حتی وقتی بیمارند

 

همه دوست دارند

مادرشان خوشحال باشد

خسته نباشد

بیمار نباشد

.

.

پس نمیبینند

خستگیش را

دلتنگیش را

بیماریش را

نمیبینند یا نادیده میگیرند

.

.

.

مادر خوشحال است به شادی دیگران

خسته نیست تا توان بقیه کم نشود

.

.

اما در اعماق وجودش غمگین است

نه از خستگی نه از بیماری

دلتنگ دیده نشدن است

و چه سخت است بازگو کردن غمی که هیچ شنونده ای ندارد

 

مادرم

عشقم

وجودم

دوستت دارم

/ 1 نظر / 2 بازدید
هم نفس

همه ی جوونیمو میدم واسه یه لبخندمادر[گل]