عادت

اتفاقی نیفتاده ست

اتفاق خارق العاده ای نیفتاده ست

عادتهایمان را دوست داریم

به آنها خو کرده ایم

اما هر روز دنبال چیزی هستیم که آن را بشکند

شاید این هم جزئی از عادات ماست

عادتِ خرق عادت!!

/ 0 نظر / 2 بازدید