اندر حکایات عشق

 

اینکه یک زن با شرایط خوب، با مردی ازدواج کرده که نقص جسمی دارد؛ صرفنظر از شرایط و خصوصیات این زن و مرد، شنیدن اصل این خبر و نگاه آدمها به آن برایم جالب بود

شنیدن این خبر برای مردها حیرت آور است؛ آنها به وجد می آیند که چطور یک زن با موقعیت خوب با مردی نابینا ازدواج کرده است؟!

اما این خبر برای زنها چندان عجیب نیست زنهایی که برایشان عشق حرف اول و آخر است هرچند عشقشان در ترازوی عقل وزنی نداشته باشد.

  دنیا پر است از زنهای عاشق با همسران فارغ و مردهای عاشق با همسران فارغ

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم/ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

/ 0 نظر / 18 بازدید