گودبای پارتی

خدایا

شاید این آخرین سحر باشد

حیف!

چقدر زود گذشت

به من که خیلی خوش گذشت چون نسیم لطفت را روی صورتم حس میکردم

البته همیشه وقتی میزبان خوبه به مهمون خیلی خوش میگذره

خدایا کاش منم برات مهمون خوبی باشم

هرچه که بودم بدون که خیلی دوستت دارم

اگه خوب نبودم از ندونستن بود

ولی اینو خوب میدونم که تو دست خالی منو روانه نمیکنی

خدایا به دست های خالیم نگاه کن

خدایا دلم برای مهمونیت تنگ میشه

اینو آخرین مهمانی عمر من و خانواده ام قرار نده

/ 1 نظر / 2 بازدید
ایران دخت

سلام ایشاله صدتا رمضان دگه هم با سلامتی افتخار داشته باشید مهمون حضرت حق باشید... مهمون بهتر از شما خدا از کجا بیاره!!!؟؟؟