آهنگ را عوض کنید

هرگز منتظر نباشید تا دیگران قدر تلاش هایتان را بدانند و یا عشق تان را بفهمند !

در را ببندید ...

آهنگ را عوض کنید ...

خانه تکانی کنید ...

گرد و غبارها را بتکانید ...

گاهی لازم است از آنچه هستید دست بردارید ، و به آنچه که واقعاً هستید ، روی آورید ...

پائولو کوئیلو

 

نقل از: http://almatavakollll.blogfa.com/category/1


/ 0 نظر / 33 بازدید