جام می و خون دل هریک به کسی دادند

نمیدانم  این غم ها از کجا پیدایشان میشود؟ از کدام روزنه عبور کرده اند؟

درست همان موقع که فکر میکنی همه درها را به رویشان بسته اید می آیند و وسط خانه دل می نشینند و انگار نمیخواهند تکان بخورند و تا گریه ات را درنیاورند قصد رفتن ندارند

 یک کاسه اورده اند که باید درونش اشک چشم و خون دل بریزی تا روانه شوند

هییییی

/ 1 نظر / 33 بازدید

چی شده حالا باز نرگس خانوم!؟