بدیع پس از دعای غریب

خواب عجیبی بود

بعد از آن دعای غریب

خواسته ای که همیشه در عمق جانم جاری بود ولی جرأت بر زبان آوردنش را نداشتم

هنوز هم باورم نمیشود چطور آن مکنون قلبی انقدر بی پرده به کلمات تبدیل شد

حالا بعد از آن دعا و پس از آن خواب

تغییرات آشکار شده است

با تک تک سلولهایم حسش میکنم

/ 2 نظر / 24 بازدید
نرگس جان

میشه بگی چه خوابی دیدیییییییییی ؟ خیلی کنکاو شدممممم

نرگس جان

چه خوای گرونی ؟ احتمالا بخاطر قیمت نفته