ماسک علم

خیلی هایمان درس میخوانیم

منظورم ما خانم هاست

اما انگیزه ها متفاوت است

برای مدرک

برای پول

برای دل و پدر و مادر

برای پز دادن به خانواده شوهر

این انگیزه ها قدیمی است

جدیدا یک انگیزه جدید کشف کرده ام

درس خواندن برای کور شدن

برای آنکه نبینی دور و برت را چه گندی گرفته است

نبینی که چقدر اوضاع اطرافت خراب است

نبینی که شوهرت چه کار میکند

این انگیزه را بعد از همصحبتی با دوستان درس خوان متاهل کشف کرده ام

و این روزها بارها به این همه کار برد علم، آفرین میگویم

چه کسی گفته تحصیل دختران باعث مشکلات در زندگی مشترک شده است

من میگویم اگر این دانشگاه ها نبود تا حالا کلی آدم طلاق گرفته داشتیم

آدمهایی که ماسک کلاس دانشگاهیشان موجب میشود بتوانند بوی گند زندگیشان را تحمل کنند

/ 1 نظر / 2 بازدید
لیلی

یک روزی این تحصیل تمام می شود و واقعیتی که از آن فرار می کنیم و می کنند خودش را نشان می دهد