توهم دشمنی یا تو هم دشمنی؟

امروز دوستم داستان مار و اره ای را فرستاد

مار بیهوده به اره حمله میکند و در توهم یک دشمنی جانش را از دست میدهد

حالا نتیجه گرفته بود که هر ناراحتی ارزش اعتراض و خشم ندارد

با ناراحتی خودمان نابود میشویم

حرفش را قبول دارم ولی نگقته بود اگر آنکه ازارت میداد از جنس خودت مار بود و هر جا میرفتی به پر و پایت میپیچید آن وقت چه؟!

/ 1 نظر / 19 بازدید
لیلی

باید مطمئن شد که تشخیص مار از اره درست انجام شده