عقده گشایی

بعضی وقتا زخم میخوری،از آن زخم های کاری، از آنها که حتی یادآوریش دردناک است

به این زخم ها باید رسیدگی کرد، ضد عفونی لازم است دستکاری زخم درد دارد ولی برای خوب شدنش لازم است؛ باید مرهم گذاشت و بعد گذاشت تا خوب التیام پیدا کند؛ تازه بعد هم جای زخم مانده است ولی دیگر درد نمیکند.

 زخم خورده ام

چرا میگویید فراموش کن؟! نمیشود، فراموش نمیشود

زخمی که درد دارد فراموش نمیشود

جراحت دارد عفونت میکند و من هر روز عمیق تر درد میکشم

مرهم این درد صحبت کردن است اینکه ببینم چرا اینطور شد؟ چه مشکلاتی بود؟

با هرکسی هم نمیشود حرف زد

تنها با کسانی که از ماجرا خبر دارند میشود حرف زد

خواهش میکنم حرف بزنید باور کنید فراموش نمیشود، عقده میشود.

/ 0 نظر / 12 بازدید