غبار

یک مدت که نمینویسی انگار بر دستها و ذهنت گرد مینشیند

گاهی این غبار الوده هم هست چربی و سیاهی دارد

با تکان و گردگیری ساده تمیز نمیشود

.

.

.

گرد گرفته ام

لایه ای سیاه و چسبناک روی ذهن و دلم خوابیده

دلم نوشتن میخواهد البته نه مقاله و تحقیق

دلم برای دلم نوشتن میخواهد

/ 1 نظر / 27 بازدید
لیلا

شما بنویس ما میخونیم