پاستیل

بچه با نمکی بود

مو فرفری

رو چرخ خرید مامانش نشسته بود و با مزه تمام داشت پاستیل را از روی پلاستیک میخورد

یه جوری که فکر میکردی واقعا مزه پاستیل را حس میکنه

/ 0 نظر / 2 بازدید