زبان سکوت

ارزشش را فهمیده ام

نه اینکه ندانم چیست و همدمم نباشد

ولی تازگی خیلی بیشتر از پیش قدرش را دانسته ام

فهمیده ام در نود درصد مواقع بهترین است

چاره چیست؟

بیشتر افراد اصلا نمیخواهند چیزی بشنوند

میخواهند بگویند

برای خالی شدن

فرقی نمیکند از تو ناراحتتند یا دیگری

.

.

.

پس میشنوم

سکوت میکنم

و وقتی که حسابی خالی شدند

سعی میکنم فراموش کنم که چه بد و بیراه هایی بارم کرده اند

سکوت

سکوت

.

.

ولی گاهی مثل الان

من هم پر از درد میشوم

پر از زخم هایی که در سکوتم شنیده ام

میخواهم فریاد بزنم

من هم به کسی بگویم

اما همه گوش هایشان را تعطیل کرده اند

همه فقط زبان دارند

باور کنید من هم زبان دارم

ولی سالهاست که به سکون و سکوت عادت کرده است

آرام باش تکه بدنم

زبان عزیزم

آرام باش

/ 0 نظر / 2 بازدید