عمود

عمودم شکسته است

چرا پا نمیگیرد

تو میدانی

خطا کار هستم ولی اهل گناه نیستم

خدایا تو برپا کن

دیگر از من برنمی آید

تو گفتی الصلاه عمود الدین

دینم را تو برپا کن/ 0 نظر / 2 بازدید