بی شرح!

گاهی ادم درمیماند که خوب و بد چیست؟

توضیحش را نمینویسم که بدترین کار دنیا شیرجه زدن در باتلاق برای کشف گندیدنش است

/ 1 نظر / 19 بازدید
صدیقه (ایران دخت)

چقد جمله دوم عالی بود... بدترین کار دنیا شیرجه زدن در باتلاق برای کشف گندیدنش است. عالی بود