دوست نادان

 

وقتی از حقت میگذری تا دوستت به خواسته اش برسد

ولی دوستت به جای تشکر میگوید تو اصلا حقت نبود

 

 وقتی همیشه آبروی دوستت را خریده ای

ولی دوستت در حساسترین لحظه ها آبرویت را برده است

 

 وقتی میدانی دوستت بد جنس نیست

ولی بلاهتی بی پایان دارد

جز این چه میتوان گفت:

دشمن دانا که غم جان بود        بهتر از آن دوست که نادان بود

 

 

پ.ن: قلبم شکست، دلم خون شد، سکوت کردم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
لیلی

امان از این دوست نمک شناس. بعضی وقت ها با دوست هم باید جدی و بی رودربایستی بود