اصل ها

چیزی وجود دارد به اسم اصالت

اصالتی که در بسیاری جوامع و از جمله جامعه ما نصیب مردان شده است

اصل این است که مرد راننده باشد و حالا بعضی از زنها هم رانندگی بلدند و صد البته که حتما رانندگی همه مردها از همه زنها بهتر است 

اصل این است که مرد تحصیل کرده باشد 

اصل این است که مرد مالک همه دارایی هایی باشد که با تلاش زن و مرد در خانواده به دست آمده است

اصل این است که این حق هر مردی است که تنها سفر برود 

و ...

یکی از همین اصول که این روزها بحث برخی محافل ست دیدن مسابقات از نزدیک و حضور در باشگاه است

منظورم ادامه کلیشه های وضعیت فرهنگی باشگاه ها و اینها نیست

بحثم این است که اصل در این مساله هم مردانه است

زنها را به مسابقات راه نمیدهند چون به نظرشان فضای باشگاهها برای حضور بانوان ناامن است و صد البته این ناامنی مخصوص زنان ایرانی حاضر در باشگاه است و زنانی را که تبعه ایران نیستند، هیچ خطری تهدید نمیکند!!

حتی در میان زنها نیز انها که کنار زمین کار میکنند و یا جزء فدراسیون هستند هم با هیچ خطری مواجه نیستند!!

اصلا حرف شما درست که در باشگاه امکان حضور زنان و مردان هم زمان نیست ولی چه کسی گفته که در این صورت این مردها هستند که باید در باشگاه حضور داشته باشند؟!

چرا یک بازی همه تماشاگرانش زن نباشند!

هیچ کس حتی به این مساله فکر نمیکند 

چون با اصل «همه چیز اصالتا حق مرد است» مخالف است!

/ 0 نظر / 31 بازدید