برادری

امروز روز توست

و امروز آرزو کردم کاش برادرم بودی

کاش خواهرت بودم

کاش بچه هایم را نوازش میکردی

کاش ...

ولی باز هم پشتم به تو گرم است این را تو و من بهتر از هرکسی در این روزها میدانیم

امروز روز توست

امروز نهم محرم است

/ 0 نظر / 23 بازدید