خمسه

1. در خانه مراسمی داشت که مرا هم دعوت کرده بود از این همه وقار و متانتش، از این همه خوشرویی اش و از این همه خوددار بودنش لذت بردم. گفتن آن جملات مثبت با وجود این همه رنج برایم تکان دهنده بود.

2. او داشت یک عالمه خصوصیات خوب پشت سر هم ردیف میکرد و من گوش میکردم و منتظر بودم بدانم موصوف این صفات کیست؟! باورم نشد وقتی گفت که اینها را درباره تو میگویم. شنیدن این جملات از زبان کسی که اهل فهم است کلی امیدوارم کرد گرچه نصف بیشترش را میگذارم به حساب ادب و لطف گوینده.

3. این روزها بارها و بارها نوشته ام در دلم، در ذهنم، و وسط فیش های تحقیقم

4. ما ادمها خصوصا آنها که سرمان را زیادی بالا میگیریم نزدیکمان را خوب نمیبینیم و فکر میکنیم در ان افق دور دست چه چیزهایی خوبی میتواند باشد.

5. خواهش میکنم از خدا مقدس تر نشوید خواهش میکنم...

/ 0 نظر / 21 بازدید