وادی ناباوری

متحیر میشوی وقتی کسی که مثلا خیلی میشناسیش کاری میکند که اصلا با داده های ذهنت جور در نمی اید.

احساس کسی را داری که نه بازیکن بلکه دروازه بانش به خودش گل زده و او هی دستور ویدیو چک میدهد برای اینکه شاید توجیهی پیدا کند که مثلا اشتباه شده دستش خورده پایش لغزیده ...وهر بار نا امید تر از قبل دست پشت دست میکوبد و میگوید مگر میشود؟!! مگر امکان دارد؟!!

/ 1 نظر / 20 بازدید
نرگس جان

کی بوده حالا ؟ مگه نشنیدی این شعاراین دورانه :ازهیچکس هیچ چیز بعید نیست