رازهایی برای مردهای خودی

هر دختری باید پدر داشته باشد، باید برادر داشته باشد

هر دختری باید سایه امنیتی مردانه داشته باشد

 تا وقتی از عشق های نامفهوم مردهای دیگر ترسید

وقتی مردهای دیگر روحش خراشیدند

وقتی لبخندهایی رندانه دریافت کرد

 

وقتی ...

اغوش پدرانه و برادرانه ای داشته باشد که بدود و خودش را در گرمای آن جا کند

باید آنجا انقدر بماند که گرما و امنیت جایگزین ترس و لرزش شود

کاش این رازها را برادرها و پدرها میدانستند

کاش وجود لرزان دخترکان و خواهرانشان را گرم میکردند

کاش به جای سوال، تسکین میدادند

ادم که آرام شود حرفهایش را خواهد زد.

 

 

پ.ن: موضوع نوشته کلی ست، متاهل و مجرد ندارد، هیچ همسری نمیتواند جای عواطف پدرانه و برادرانه را پر کند همانطور که همان حس خوب پدر و برادر هم نمیتواند جایگزین عواطف همسر شود.

/ 1 نظر / 21 بازدید
صدیقه (ایران دخت)

پدرها لزوم این موضوع رو درک نمیکنن و مادرها انگار فراموش کردن. یادشون رفته دوران تنهاییشونو!