مثل سنگ

تعریف میکند که چه لطیفی چه مهربانی

نمیداند چه مصیبت هایی دارد!

وقتی لطیف باشی خش های بقیه جانت را پاره پاره میکند

گاهی آرزو میکنی سخت باشی

مثل سنگ

/ 0 نظر / 16 بازدید