حقیقت و مجاز

ما ادمها این روزها به لطف تکنولوژی چیزهای جدیدی تجربه میکنیم

روابطی که اسمش را میگذاریم روابط مجازی

به این اصطلاح فکر میکنم

چرا مجازی؟!

ایا چون فرد مقابل را بعضا ندیده ایم و یا قبلا دیده ایم و لی الان که در حال صحبت یا تبادل نظر هستیم نمیبینمش؟!

کی لمس کردن و دیدن تعاریفی از حقیقت شدند؟!

حقیقت چیزی از جنس روشنایی بود فهم، درک، تجلی واقعیات

چقدر در این روابط به اصطلاح حقیقی امروز مجاز و تصنع جاریست! و چه مجازهایی که سرشار از حقیقتند!

تعاریفمان نیازمند به روز رسانی ست!

/ 1 نظر / 23 بازدید
سوفیا

علت این تعاریف شاید این باشد که ما تجربه گرا هستیم. از نظر من دوست مجازی به زحمت از دنیای مجاز خارج میشه و حقیقی میشه.