عزیز تر از جان

ازارم میدهد

بودنش

نبودنش

این که بعضی چیزها را بداند

این که بعضی چیزها را نداند

انقدر آزرده ام که گاهی تصمیم میگیرم، نباشم

هیچ وقت حتی نتوانسته ام ارزو کنم که نباشد

حالا میفهمم از جانم عزیزتر است

/ 1 نظر / 21 بازدید
محبوبه

این حست هم مشترکه.ترجیح میدم نباشم تا نباشه.