آرزوهای میانسالی

بعد از ورزش زنها نشسته اند و از آرزوهایشان میگویند

میانسالند

یکی میگوید:

«آرزو دارم دوباره بچه دار شوم آنوقت پوشکش کنم و قربان صدقه اش بروم

دلم برای خودم و بچه هایم میسوزد

برای خودم که انقدر کهنه شستم

و برای بچه ام که مادر خسته اش رمقی برای مهربانی نداشت...»

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
لیلی

من هم فکرش رو می کنم دلم برای مادرهای اون روزها میسوزه. مخصوصا اونها که چند تا بچه پشت سر هم داشتن