پاک

باید ماند

باید پاک ماند

هرچند انقدر  بر سرت پلیدی باریده است که خیس خیسی

چقدر سخت است به تلافی این همه رذالت

از خودت واکنشی نشان ندهی و برای تلافی پستی دیگران پستی نکنی

همچنان خوب و پاک بمانی

هرچند دیگران بپندارند تو ترسویی و یا نافهم

واقعا سخت است

خدایا ای یاری گر روزهای سخت به فریاد رس

/ 1 نظر / 2 بازدید
كاسپارف

زيبا بود ممنون