آتش

از سالها پیش خانوم همکار، اتش سوزان تهمت و برچسب زدن بر ملت را راه انداخت

خیلی ها را از کار بیکار کرد

جلوی پیشرفت خیلی ها را گرفت

چند وقت قبل خبر تهمت و برچسب زدن به یکی از اقایون به گوشم رسید

مثل همیشه دلم گرفت

ولی دو روز پیش وقتی نام این اقا را شنیدم در جا خشکم زد

 

 

پسر خانوم همکار در اتشی سوخت که قبلا خودش روشنش کرده بود

اتش منطق ندارد

میسوزاند

برایش فرق نمیکند خودی است یا غریبه

 

پ.ن:

1.حتی یک ذره هم از این اتفاق خوشحال نشدم و به اصطلاح دلم خنک نشد با اینکه یکی از بریان شده های خانوم همکار، خودم بودم.

2. دائم فکر میکنم که این اتش چه طور ممکن است خاموش شود؟

 

/ 1 نظر / 15 بازدید