شب قدر

خدایا

امشب شب قدر است

شب قدر قبل خیلی سرم شلوغ بود و گرفتار بودم

و این شب قدر، حالم خوب نیست

اما اینا دلیل نمیشه تو به من کم توجهی کنی

اخه تو خدای منی

همه چیزم

نه سرت شلوغ میشه

نه حالت بد میشه

چیزهایی که ازت شنیدم منو سخت بهت امیدوار میکنه

به دست های خالیم نگاه کن و دست های پرت

دلت میاد دست خالی برگردم؟!!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید