گذر ایام

هر چه میگذرد به لطف خدا مومن تر میشوم

شاید به همین خاطرست که بندگی کردنم رنگ و لعابش عوض شده

کاش از تو خبری برسد

کاش!!

چه طاقتی داری برای نگفتن گفتنیها !!!

/ 0 نظر / 21 بازدید